Pošalji SMS poruku u obliku:
"TRANS text_poruke" na 6236
Cena oglasa iznosi 150 RSD
* Važi za sve mobilne operatere u Srbiji. Operator usluge Dopler d.o.o.
Logo

Reklamacije

Operator usluge SMS servisa preko broja 6236 je Dopler d.o.o. Reklamacije u vezi sa radom SMS servisa možete ostaviti na telefon 011/2143-050.