Pošalji SMS poruku u obliku:
"TRANS text_poruke" na 6236
Cena oglasa iznosi 150 RSD
* Važi za sve mobilne operatere u Srbiji. Operator usluge Dopler d.o.o.
Logo

Uslovi korišćenja

transoglasi.rs je web sajt za odrasle koji Vam omogućava da na brz, pouzdan i jednostavan način ostavite oglas slanjem SMS poruke, bez potrebne bilo kakve registracije, i pronađete ono za čim tragate.

Upotrebom sadržine sajta, uključujući i slanje SMS poruka smatra se da ste saglasni sa uslovima korišćenja koji se nalaze na ovoj strani.

transoglasi.rs je web sajt koji sadrži tekstove i oglase namenjene isključivo punoletnim licima. Pristup ovom sajtu omogućavamo punoletnim licima koja prihvataju i ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da ste punoletni, te da imate pravo da pristupate ili posedujete pornografski materijal u svojoj zemlji. U slučaju da ste maloletna osoba, odmah napustite sajt
 2. Da će biti objavljeni isključivo oglasi koji sadrže vaš broj telefona. Svi ostali oglasi biće naplaćeni ali ne i objavljeni.
 3. Da postavljene oglase ili sadržaj poruka koje razmenite sa drugim korisnicima ovog sajta ne smatrate uvredljivim po Vas ukoliko one sadrže pornografski materijal
 4. Da prihvatate činjenicu da je sadržaj sajta samo za ličnu upotrebu, a ne dalju distribuciju postavljenog materijala
 5. Da preuzimate punu odgovornost za neovlašćenu distribuciju i objavljivanje sadržaja sa ovog sajta bilo gde na internetu ili u drugim medijima
 6. Da preuzimate punu odgovornost za sve Vaše aktivnosti na ovom sajtu
 7. Da svojim oglasima nećete pokušati da prevarite druge korisnike na bilo koji način. Svi korisnici koji ne budu poštovali ovaj uslov biće prijavljeni nadležnim organima
 8. Da ćete se korektno ponašati prema drugim korisnicima sajta, tj. da ih ni na koji način nećete vređati ili napadati po seksualnom, nacionalnom, verskom, rasnom ili bilo kom drugom osnovu
 9. Da nećete objavljivati ili distribuirati poruke koje sadrže identitet drugih korisnika uključujući i njihove kontakt podatke.
 10. Da vlasnici ovog sajta imaju puno pravo da objavljuju ili distribuiraju sve poslate poruke ili delove tih poruka u bilo kom formatu i na bilo kom mediju ili društvenoj mreži i to bez ikakve nadoknade
 11. Da vlasnici ovog sajta bez informisanja korisnika mogu da modifikuju sadržaj poruke odnosno da je uklone
 12. Da vlasnici ovog sajta ne pružaju nikakve garancije u smislu istinitosti, aktuelnosti, zakonitosti ili kvaliteta postavljenog oglasa, te da nisu odgovorni za bilo koji od navedenih parametara. Vlasnici sajta su automatski oslobodjeni svake odgovornosti za bilo kakvu neprijatnost ili nepravilnost u odnosu na tekst poruka ili korespodenciju koju ostvarite sa drugim korisnicima ovog sajta.
 13. Da pristupanjem bilo kojoj stranici ovog sajta prihvatate sve uslove korišćenja koji su ovde navedeni, čak i ako prethodno niste direktno pristupili ovoj stranici
 14. Da snosite punu odgovornost za bilo kakvo kršenje zakona ukoliko koristite ovaj sajt, a da ne poštujete bilo koji deo navedenih uslova korišćenja
 15. Da prihvatate da vlasnici ovog sajta imaju pravo da menjaju uslove korišćenja bilo kada i bez prethodne najave
 16. Da nećete nuditi, niti pozivati na seks sa životinjama. Takođe da se vaš oglas na bilo koji način neće odnositi na maloletna lica, niti biti usmeren ka njima
 17. Da svojim učešćem na ovom sajtu nećete kršiti Zakone Republike Srbije, te da ste svesni da svako nepridržavanje istih za sobom povlači zakonske posledice. Takođe da ste svesni da imamo pravo da svaku zloupotrebu i nepoštovanje Zakona Republike Srbije prijavimo nadležnim organima, zajedno sa vašim brojem telefona i porukama koje ste ostavljali na našem sajtu
 18. Da u okviru svojih oglasa nećete dodavati druge brojeve telefona, u odnosu na onaj sa koga ste poslali poruku, čak i ako su ti drugi brojevi lično vaši
 19. Da administratori sajta imaju pravo da smeste Vaš oglas u određenu kategoriju
 20. Da je zabranjeno postavljanje oglasa gde se poziva na prostituciju, bilo da je reč o novčanoj ili nekoj drugoj naknadi u sadržaju samih oglasa. Ti oglasi će biti obrisani, a ako se budu ponavljali i prijavljeni nadležnim organima Republike Srbije
 21. Da je zabranjeno postavljanje bilo kakvih komercijalnih oglasa.
 22. Da u svojim oglasima nećete navoditi adrese, email adrese, korisničko ime na Skajpu kao ni linkove (URL-ove)

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica vezanih za uslove korišćenja možete nas kontaktirati putem kontakt forme.